Info

Snel naar:

Trainingsmomenten

Op woensdag

Jeugd

De jeugdspelers worden bij het begin van elk seizoen (september-juni) door de begeleiders ingedeeld in drie groepen: beginners, gevorderden I en gevorderden II. Er wordt elke* woensdagnamiddag gespeeld:

 • van 17u00 tot 18u00 voor de beginners
 • van 18u00 tot 19u00 voor de gevorderden I
 • van 19u00 tot 20u00 voor de gevorderden II

Volwassenen

De volwassenen (18+) spelen op woensdagavond.

 • Van 20u00 tot 21u00:  vrij spelen op 4 terreinen*
 • Van 21u00 tot 22u30:  vrij spelen op 8 terreinen*

Doorgaans wordt er dubbelspel gespeeld (naar drie sets). Na elk partijtje komen de spelers even naar de kant om eventuele wachtenden de kans te bieden om een partijtje te gaan spelen.

In tegenstelling tot de jeugd, wordt er wel verder gespeeld tijdens de schoolvakanties. Enkel in de maand juli wordt er niet gespeeld, en op hoog- en feestdagen.

Op vrijdag

 • Van 19u00 tot 20u30 is er een bijkomende training gevorderden II

*: Met uitzondering van de specifieke regelingen tijdens vakantieperiodes, niet op hoog- en feestdagen.

Waar?

Er wordt gespeeld in de sportzaal van het Stedelijk Sportcomplex ‘De Bevegemse Vijvers’, Zwembadstraat 7 te Zottegem.

Sportzaal ‘De Bevegemse Vijvers’
Zwembadstraat 7
Zottegem
(vervolg van de Kastanjelaan).

Routebeschrijving


Grotere kaart weergeven

Hoe lid worden?

Inschrijven voor de jeugdtrainingen

Dit kan vanaf 1 september tot half oktober (tenzij de maximum bezetting eerder is bereikt). Inschrijven is ENKEL online mogelijk. Bij vragen kan u steeds terecht bij iemand van het bestuur: dit kan op woensdag tijdens de trainingen of via email of telefonisch.

Volwassenen

Om in te schrijven voor de trainingen bij de volwassenen moet het kandidaat-lid op 1 januari van het inschrijvingsjaar de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Inschrijven bij de volwassenen gebeurt in principe voor één jaar, van september tot augustus: vanaf begin september tot medio oktober krijgen geregistreerde leden de mogelijkheid om hun lidmaatschap te hernieuwen. Nieuwe leden kunnen zich eveneens inschrijven vanaf september (tenzij onze maximumcapaciteit zou bereikt zijn). Inschrijven is ENKEL online mogelijk

U kan uw interesse om lid te worden ook steeds melden door een mailtje te sturen naar het bestuur. Wij informeren u dan verder hoe en wanneer u zich bij ons kan aansluiten.

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Het lidgeld voor een volledig seizoen (september-juni voor de jeugd, en september-augustus voor de volwassenen) bedraagt 85 €.

Bijkomende gezinsleden betalen slechts 40 €. Gezinsleden zijn personen die officieel onder hetzelfde dak wonen.

OPGELET!
Leden die spelen zonder geldige registratie (http://www.bczottegem.be/lidmaatschap/) en/of hun lidgeld niet betaald hebben (binnen de maand na inschrijving) zijn niet verzekerd en spelen op eigen risico!

Wat te doen bij een ongeval?

Als clublid ben je via de Gezinssportfederatie (GSF, clubindex 23/085) verzekerd bij Mercator. Het is goed ten allen tijde een geprint exemplaar van de ongevalsaangifte in je sporttas te hebben.

 • Breng zo snel mogelijk iemand van het bestuur op de hoogte! Zie de sectie “Contact“.
 • De ‘aangifte van het ongeval’ en geneeskundig getuigschrift respectievelijk (volledig) ingevuld door het slachtoffer en arts die de eerste vaststelling doet, ONMIDDELLIJK opsturen of mailen naar het secretariaat:
  Gezinssport Vlaanderen vzw
  Arduinkaai 16
  1000 Brussel
  T. 02/507.88.22
  E. gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
 • De verlenging van behandeling en/of werkonbekwaamheid dient via een doktersattest te worden doorgege­ven.
 • Alle rekeningen van doktersbezoeken, geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen, enz. worden aan de mutualiteit overgemaakt. Zij zal de nodige terugbetalingen doen en hiervan een bewijs afleveren, hetwelk samen met originele voorschriften voor medicatie, originele facturen kliniek enz., naar ons adres dient te worden verstuurd. Op die manier is de maatschappij in staat het verschil volgens voorgaand vernoemde modaliteiten terug te betalen.
 • Apotheekkosten worden uitsluitend terugbetaald mits voorlegging van een voorschrift van de behandelende geneesheer.
 • Een genezingsgetuigschrift wordt door de verzekeringsmaatschappij na volledige genezing van het letsel opgevraagd.
 • Wij willen er nogmaals op drukken dat alle documenten en briefwisseling eerst naar het GSF-secretariaat moeten worden verzonden, op die manier zijn zij in staat de ongevallendossiers op te volgen en kan er, indien nodig, bemiddelend worden.

Sporten wordt beloond!

Krijg een deel van uw inschrijvingsgeld terug via uw ziekenfonds!

De meeste ziekenfondsen moedigen actieve sportbeoefening aan door een deel van het lidgeld, betaald bij aansluiting in een sportclub, gedeeltelijk terug te betalen.
Deze formulieren kan u best aanvragen bij uw ziekenfonds / verzekeringsinstelling.

Ingevulde formulieren kunnen ten allen tijde in de materiaalkast (bovenste vakje sorteerrekje) gelegd worden.
De gehandtekende en afgestempelde documenten kan u 1 tot 2 weken daarna op dezelfde plaats terugvinden en bezorgen aan uw ziekenfonds.